Gå til innhold

FLOM!

A resident stands at his property on a flooded street in the town of Grimma

Den kalde våren har ført til flom både i Norge og ellers i Europa

I løpet av våren 2013 har vi sett flommer, både i Norge og ellers i Europa.

Etter den norske flommen i Gudbrandsdalen og i Glomma, har både Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og statsminister Jens Stoltenberg antydet at flommene er et resultat av menneskeskapte klimaendringer.

Men sannheten er en annen:

Regjeringen har selv bestilt en rapport om fremtidige klimaendringer hvor det eksplisitt slås fast at: «Smeltevannsflommer vil på sikt avta, mens regnflommer vil kunne øke, særlig i små, bratte felt.»

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/NOU/klimatilpassing_endelig_lavoppl.pdf

Man forventer færre smeltevannsflommer fordi man som resultat av menneskeskapt global oppvarming  forventer reduserte snømengder og stadig tidligere og varmere vårvær, noe som vil gi en mer gradvis snøsmelting og dermed redusert fare for en forsinket og plutselig vårløsning, med påfølgende flom.

Hovedårsaken til årets flom i Norge (og i elven Donau) er nettopp ekstra kaldt vårvær med påfølgende sen og brå snøsmelting.

Altså det stikk motsatte av det som forventes av en eventuell menneskeskapt global oppvarming.

Solhjell og Stoltenberg burde altså vite (om de leser de utredningene de selv har bestilt) at de flommene vi har sett i Norge og ellers i Europa i 2013 umulig kan være forårsaket av menneskeskapt global oppvarming.

Bilde

CO2s rolle reduseres.

CO2

I hvilken grad reagerer jordklodens gjennomsnittstemperatur på utslipp av CO2?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet innen klimavitenskapen. Det er det ene spørsmålet som kan gi oss svaret på om menneskeskapte utslipp av CO2 på sikt vil bli problematisk eller ikke. Les mer…

Vakker propaganda…..

Aftenposten starter klimavalgkampen!

Og Aftenposten har en artikkel den 18 april med følgende overskrift:

«Nå smelter Antarktis-isen i rekordfart»

Med følgende bilde: afp000512223Bildet viser et polarlandskap med fjell og nunatakker stikkende opp av breflaten, slik vi kan finne det både i Norge, på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Jeg skal ikke spekulere for mye, men sannsynligvis er bildet valgt for å vise at isen nå smelter og fjellene kommer til syne, men dette er altså et hverdagsbilde fra et polart landskap.

Les mer…

Dagbladet skremmer med Marcott et al.

Den 8. mars har Dagbladet en klimasak. 

dagblaa

Overskriften på Dagbladets artikkel er: «Jorda varmes opp i rekordfart, og kan sprenge grensa for hva vi noensinne har sett

Artikkelen baserte seg på en artikkel i den britiske avisa The Independent, som igjen baserte seg på en nypublisert studie av Marcott og Shakun (et al), publisert i den (forsåvidt) velrennomerte vitenskapelige journalen Science. Les mer…

Svensk klimalegende er lei hysteriet #1

Klimatilsynet viderebringer et intervju med den svenske klimalegenden Lennart Bengtsson fra magasinet Katternö . Intervjuet er langt og deles derfor opp i flere deler/poster.

Bengtsson

Lennart Bengtsson, født 1935 som arbeidergutt i Trollhettan, er den i særklasse mest meritterte nålevende nordiske klimaforsker. På sekstitallet, som ung meteorolog ansatt ved svenske SMHI, var han sentral i utviklingen av det nordiske samarbeidet og ble blant annet kjent med Finlands store navn innen meteorologien, Erik palmen. Les mer…