Gå til innhold

About

Hvorfor bruke tid på en klimablogg?

Jeg er opptatt av det en kan kalle klassisk miljøvern: Avskoging, forurensing og nedbygging av fjellheimen med hytter og kraftmaster er problemer som burde få langt større oppmerksomhet i offentligheten.

Vi burde bevare den siste rest vi har igjen av villmark og større friområder i dette landet og gjøre vårt beste for å bevare det vi har igjen av artsmangfold, særlig om vi med en viss autoritet skal kunne kreve det samme av langt fattigere land enn oss selv.

Når det gjelder klima, aksepterer jeg at CO2 er en klimagass og at økte utslipp av CO2 i utgangspunktet vil medføre en i det minste teoretisk oppvarming av atmosfæren. I hvilken grad CO2 faktisk bidrar til økte globale temperaturer avhenger av en rekke faktorer som vitenskapen kun har delvis oversikt over. Her famler vi fortsatt i skodda. Et faktum som er godt kjent innenfor klimavitenskapen, men litt for godt skjult i den norske offentlighet.

Når det gjelder klimaspørsmålet er jeg skeptisk til mange av de involverte aktørene, skeptisk til mye av det vitenskapelige grunnlaget og skeptisk til mange av de politiske løsningene som presenteres.

Jeg er ikke i lomma på storkapitalen eller oljeindustrien, og har ingen økonomiske, politiske eller andre interesser på spill i denne saken; kun et ønske om mer gjennomsiktighet, mer edruelighet og mer ærlighet når det gjelder det som presenteres i offentligheten omkring klimavitenskap og klimapolitikk.

Derfor denne bloggen.

Kontakt: batheswithwhales@yahoo.com

%d bloggere like this: