Skip to content

Hetebølger er blitt 20 ganger vanligere (!?)

juli 16, 2012

Dette er overskriften for en artikkel hos det meteorologiske nettstedet Storm.no, og dette er deres illustrerende bilde:

En cowboy i en ørken.

(Den som ikke har hørt om sandørken i texas bør google Dust Bowl)

Srorm.no sin overskrift er basert på  forskningsrapporten «Did Human influence on the climate make the 2011 Texas drought more probable?» med hovedforfattere David E. Rup og Philip W. Mote fra Oregon Climate Change Research Institute, sammen med britiske kolleger.

Dette er en forskningsrapport som har fått mye oppmerksomhet i internasjonale medier, siden staten texas nylig har opplevd en ekstrem tørke, noe som gjør forskningsresultatet ekstra nyhetsverdig i USA, og dermed i resten av verden.

I artikkelen hos Storm  konkluderes det på denne måten: «Studien viser at en hetebølge i Texas er 20 ganger mer sannsynlig i et år med La Niña nå, enn på 60-tallet».

For det første viser dette en grunnleggende men nokså vanlig misoppfatning  omkring hva forskning er og hvilke konklusjoner som kan trekkes på grunnlag av den. Dette gjelder særlig klimaforskning, som er en ung og uprøvd vitenskap, på et av de mest kompliserte forskningsfeltene som finnes.

Enhver ny forskningsrapport er et forsøksvis bidrag til klimavitenskapen, et forslag, en antydning, hvor en offentliggjør sin metode og sine resultater, slik at andre kan vurdere arbeidet, sammenligne det med annen forskning, kritisere det eller kanskje avskrive det. Med tiden vil det vise seg om den aktuelle forskningen tåler tidens tann eller ikke. Slik skrider vitenskapen forsiktig frem.

Denne prosessen er åpenbart nokså ukjent for Storm.no, som i likhet med en del andre medier faller for fristelsen å fremstille en ny og «saftig»  forskningsrapport som «Det Nye Absolutte Fakta» .

Dagsavisen følger samme spor.  Sannsynligvis vil andre tabloider følge etter i disse agurktider, særlig og om en skal dømme etter tidligere slike saker med stor skremselseffekt. Frykt selger aviser og frykt selger ideologi, som vi vet.

Men i hvilken grad representerer denne rapporten sannheten?

Jeg viderebringer noen betraktninger fra den respekterte Professor Cliff Mass hos Washington University, som til og med finner det for godt å begynne sin analyse med følgende:

«Før jeg går videre, la meg  presisere at jeg tror at menneskeskapte drivhusgasser vil medføre en signifikant oppvarming av planeten i løpet av det neste århundre. Implikasjonene kan bli alvorlige, men å overdrive innvirkningen fra menneskeskapt oppvarming i forhold til det som skjer i dag eller i fortiden vil utelukkende svekke den innsats som gjøres av det meteorologiske fellesskapet når det gjelder å levere den informasjon som samfunnet behøver for å fatte rasjonelle beslutninger».

Og videre fra Professor Mass:

«Problemet er at studien er full av feil og svakheter og at de skremmende konklusjonene er uten grunnlag.

Og dette er viktig fordi vi har sett oppblåsingen av global oppvarming, svak forskning som har blitt publisert og vi har sett media hoppe på sexy og skremmende historier om global oppvarming. Så dette er ikke et isolert tilfelle.

Men la oss se på Texas som hadde en ekstraordinær seks måneder lang tørke i 2011.

Spørsmålet er om vi kan knytte denne tørken til menneskeskapt global oppvarming eller ikke.

For å undersøke saken sammenlignet forskerne temperaturer og nedbør i perioden Mars til August og Juni til August i Texas, mellom:

1. Målinger /observasjoner fra NCDC (National Climatic Data Center), og

2. Simuleringer fra den globale klimamodellen HadAM3P  for 1964 og 2008.

Følgende graf er Figur 8 i rapporten. Den viser en graf av temperatur/nedbør i Texas for Mars til August  for de reelle målingene (svart) og de to modellresultatene fra 1964 og 2008 (hhv blå og rød):

Om en ser på både de faktiske observasjonene gjort av termometere og nedbørsmålere og på datamodellene er det en tendens til at varmere år også er tørrere. Men det er også sterke advarsler om at klimamodellen er ute til lunsj (eller hva klimamodeller måtte drive med når de ikke gjør jobben sin).

– For det første er klimamodellene MYE varmere og tørrere enn virkeligheten.

(Modellresultatene Blå/rød viser et stort fall i nedbørsmengde for en spesifik økning i temperatur – Bathes)

– Observasjonsperioden inkluderer den ekstremt tørre / nedbørsfattige perioden på 1930-tallet, noe som introduserer en alvorlig skjevhet.

– Forholdet mellom temperatur og nedbør i observasjonene er VELDIG forskjelige fra modellene, en helt annen kurve, hvor modellen har en mye sterkere sammenheng mellom temperatur og nedbør enn de reelle observasjonene.

– Det er åpenbart at modellen ikke simulerer klimaet i Texas spesielt godt.

Med de åpenbart svake resultatene fra den Globale Klimamodellen burde forskerne vært forsiktige med å gå videre i analysen, men de bestemte seg for å benytte de svært problematiske resultatene fra klimamodellen til å si noe om hvorvidt sannsynligheten for for hetebølger er i ferd med å øke i Texas.

Jeg har allerede vist at Klimamodellen var altfor varm og tørr, og at dens simulerte forhold mellom temperatur og nedbør var feilslått.

Men det er verre enn som så.

Om en ser på den øverste figuren, ser en at den gjennomsnittlige temperaturen for modellene for Mars-August 1964 (blå prikker) er omtrent 24,5 grader, mens modellens 2008-temperaturer (røde prikker) er omtrent 26,25 grader, altså 1,75 grader varmere. Denne informasjonen BURDE vært nevnt eksplisitt i rapporten.

(Siden den langt ifra stemmer med virkeligheten – bathes)

Så hva skjer egentlig i Texas?

Som ovenstående figur klart viser er det en nokså flat trend når det gjelder temperatur i Texas over de siste 120 år.

Det finnes altså ikke grunnlag for å tilskrive tørken i Texas i 2011 til global eller lokal oppvarming.

The bottom line: de faktiske observasjonene viser at temperaturene i Texas har steget med kanskje noen få tidels grader siden midten av seksitallet, mens de Globale KLimamodellene som benyttes av Rupp/Mote viser en voldsom oppvarming på 1,5-2 grader.

Det er åpenbart at en ikke kan stole på den klimamodellen som har vært benyttet og dermed ikke på de resultatene som er fremsatt i rapporten.

Men det er verre enn som så. Det er andre prosesser for naturlig varisjon i klodens klima, som AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) som har en stor effekt på klimaet  på det Nordamerikanske kontinent, inkludert hetebølger og tørke.

På sekstitallet var denne oscillasjonen i en negativ fase med kulde og mye nedbør, mens den på 2000-tallet har vært i en positiv fase med varme og mindre nedbør:

Vi ser altså at forfatterne av denne forskningsstudien har valgt nettopp de tidsperiodene som ville gi størst utslag når det gjelder temperatur og nedbør uten å opplyse om at den bakenforliggende AMO er forklaringen på i det minste størsteparten av den effekten de hevder å ha påvist.

Moralen i historien er altså, i følge Professor Cliff Mass:

– Det er skuffende at fagfellevurderingen har latt denne rapporten publiseres i en velkjent og prestisjefylt vitenskapelig journal.

– Jeg har lært av erfaring at  artikler som fokuserer på store effekter av global oppvarming glir gjennom fagfellevurderingen med kun overfladisk ettersyn, mens rapporter med et mer nyansert syn på spørsmålet må slite adskillig mer.

– Det er skuffende at media distribuerte disse resultatene så vidt omkring, med overskrifter over hele landet og i resten av verden. De feil jeg har påvist var lette å finne. Det er tydelig at media overhode ikke evaluerer vitenskapelig informasjon før den trykkes.

– Dette er bare et eksempel i en lang serie med svake artikler som skremmer med Global Oppvarming. Min egen oppmerksomhet ble først henledet mot dette problemet når det ble hypet at snødekket i Cascade Montains var i ferd med å forsvinne.  (selv om det ikke har vært noen nedgang i dedtte snødekket på 30 år).

Disse folkene tror de gjør vitenskapen en tjeneste ved å hype global oppvarming. Det gjør de absolutt ikke!

Slikt arbeid er utelukkende ødeleggende for det vitenskapelige samfunnets kredibilitet på et tidspunkt hvor samfunnet bør ta global oppvarming seriøst.

(Klimatilsynet: Professor Cliff Mass’ siste utsagn om at samfunnet nå bør ta global oppvarming «seriøst»  stiller jeg meg avventende og tvilende til, inntil det produseres vitenskapelig grunnlag for en slik oppfordring).

Reklamer

From → Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: