Gå til innhold

Såkalt E-brev til NRK Ekko, 21 februar 2012

februar 21, 2012

Hei, jeg vil bare komme med noen kommentarer til NRK P2 sin reportasje i programmet Ekko, tirsdag den 21.02.

NRK bevarer "konsensus"

For det første nevnes det ikke med et ord i programmet at Heartland Institute allerede fra dag en etter lekkasjen av dokumentene erklærte at ett av dokumentene, nemlig det som ble fremlagt som en «Strategic plan», er forfalsket. Og nettopp dette dokumentet er det Kjensli refererer til i sin innledning.

Deretter påstås det at Fred Singer og Anthony Watts nærmest står på lønningslista hos Heartland Institute for å drive klimakritisk virksomhet. Dette stemmer ikke.

For det første er ikke Anthony Watts klimaforsker, som det hevdes, men meteorolog og blogger, som riktignok har vært medforfatter i et par fagfellevurderte forskningsrapporter.

Anthony Watts driver først og fremst verdens desidert mest besøkte klimablogg: http://www.wattsupwiththat.com med over 100 millioner besøkende siden oppstarten for fem år siden. En av verdens mest besøkte blogger overhode.

Han har kun søkt om støtte fra Heartland til et prosjekt med en nettside som skal fremstille klimadata fra kjente mainstream forskningsinstitutter, et prosjekt de fleste som er interessert i klimaforskning og klimadata kan se frem til, men som strengt tatt burde vært gjennomført av offentlige forskningsinstitutter.

Singer er i en lignende situasjon. Han har deltatt på konferanser og fått noe støtte til utgivelse at NIPCC-rapporten, altså The NON-governmental panel of Climate Change. NIPCC er altså en rapport som utgis av skeptiske forskere, IKKE en konferanse som avholdes av Heartland Institute, som Kjensli påstår. Singer står altså heller ikke på noen lønningsliste hos the Heartland Institute, som det gis inntrykk av i programmet.

Og om en leser disse lekkede dokumentene, så skjønner en nokså raskt at The Heartland Institute knapt nok har ressurser til å ansette en eneste blogger på heltid.

Om det er noen avsløring i det hele tatt her, så er det hvor utrolig ørsmå beløp det faktisk er snakk om: noen titusener av dollar passerer mellom de største og mest kjente aktørene på den klimaskeptiske siden, og dette etter gang på gang å ha hørt at skeptikere er sponset av den mektige oljelobbyen, at det «står mektige industriinteresser bak», osv, osv. ad absurdum.

Nå er det altså tydelig for alle at skeptikerne stort sett er entusiaster som bruker sin tid til dette av overbevisningsgrunner, ikke fordi noen betaler dem. De viktigste aktørene på skeptisk side er uansett hverken Heartland eller andre Amerikanske tenketanker eller lobbygrupper, slik det ofte fremstilles. Disse er totalt perifere og fraværende i debatten i forhold til de skeptiske bloggerne: WattsUp, BishopHill, ClimateAudit, Tallblokestalkshop, osv, osv. Og disse driver sin virksomhet for det aller meste på sin egen fritid, og med «tipsekasser» hvor leserne kan donere en slant i ny og ne.

Det var på disse bloggene Climategate først ble presentert, ukesvis før dette nådde mainstream media. Det var på bloggen Climate Audit at Steve McIntyre plukket Michael Manns «Hockey Stick» fra hverandre. På den samme bloggen ble det gjenomført et «fellesprosjekt» hvor Steig et al’s presentasjon av antarktisk temperaturutvikling (som kom på forsiden av Nature, det mesty prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet innen klimaforskning) ble tilbakevist gjennom et samarbeid av statistikere og andre frivillige bidragsytere på bloggen. Et historisk gjennombrudd for crowd-sourced vitenskap.

Men det virker som om dette perspektivet er totalt fraværende i all dekning av det skeptiske standpunktet i klimadebatten, og etter å ha hørt Bjørnar Kjensli på radio i dag, så må jeg rett og slett konkludere med at selv folk som BURDE vite dette, faktisk aldri har tatt seg bryet med å sette seg inn i hvem de viktigste aktørene på klimaskeptisk side er. Alternativt har de fortsatt ikke forstått dynamikken i debatten, for det er ALDRI Heartland eller lignende aktører som tar opp en sak, tipser om en sak, eller kjører en sak.

Det er bloggerne. Et nettverk, hvor en god bloggpost på en perifer blogg tipses inn til større blogger, og som dermed får stadig større distribusjon, og hvor hundretalls kompetente forskere, autodidakte og legfolk diskuterer klimavitenskap så fillene fyker, og hvor viktige nye resultater blir gjennomgått til minste detalj, ikke for å tilbakevise noe av politiske grunner, men i ren entusiasme for vitenskapen. I økende grad produserer denne prosessen viktige korrektiver til den institusjonaliserte forskningen.

Dette perspektivet kommer aldri frem i mediene.

Når Naomi Oreskes i tillegg får slippe til som en slags overdommer over klimavitenskapens og klimadebattens tilstand, og får kaste noen tørre smuler til skeptikerne, og så konkludere med at det eneste problemet er at «vitenskapen» ikke har vært gode til å kommunisere sine resultater, så kompletterer dette bildet av en klimareportasje som følger den gamle formelen til fingerspissene, uten den minste ambisjon om annet enn å fremstille drøvtygde forestillinger på nytt. Oreskes er kjent for en eneste ting i klimadebatten: hun publiserte, i 2004 var det vel, en studie som konkluderte med at nær sagt alle klimaforskere står samlet bak konklusjonene til FNs klimapanel.

Hvilke konklusjoner er det så enighet om? Om en leser for eksempel siste utgave av FNs Klimarapport, så er det jo en enorm uenighet INTERNT i rapporten. Men for å gjøre en lang historie kort kan vi konsentrere oss om det viktigste spørsmålet: hvor mye vil temperaturen stige ved en dobling av CO2 i atmosfæren? Dette forholdet kalles klimasensitivitet. Her finnes resultater fra 1 grad (altså null problem) til 9 grader (katastrofe) gjengitt i rapporten. Deretter gjør Klimapenelet ett slags sammendrag og havner på omtrent mellom 2,5 og 6 grader. Noe som selvfølgelig bare er å slikke på fingeren og stikke den i været.

Når ikke de ulike forskergruppene som har jobbet med dette i tiårsvis kan enes om dette, knapt nok internt i forskningsgruppene, så hjelper det ikke stort at noen, f.eks FNs Klimapanel sier: «ok folkens – da møtes vi på midten. Case closed».

Da har en ikke  avklart annet enn at en ikke aner noe som helst og må foreta en slags vitenskapelig håndsopprekning for å få avklart klodens viktigste spørsmål før rapporten går i trykken.

Likefullt hevder Oreskes at det eksisterer et konsensus…om hva? Alle andre klimavariabler, som issmelting og havstigning avhenger jo av nettopp av denne sammenhengen mellom co2 og temperatur, som er et stort blødende sår i klimadebatten, hvor ingen er enige hverken om metoder eller resultater. Det nærmeste en kan komme konsensus i dette viktigste spørsmålet er at en samlet forskerstand vet alt for lite.

Klimavitenskapen er fortsatt en ung og uprøvd vitenskap som fikk en alt for tung bør på sine skuldre på et alt for tidlig tidspunkt.

Jeg kan også anbefale denne artikkelen (med kommentarer) fra orkanforsker Judith Curry, en av de mest respekterte på sitt felt, som driver den kanskje eneste større nøytrale diskusjonsbloggen omkring klimavitenskap:

http://judithcurry.com/2012/02/06/consensus-or-not/’

En kan jo spørre Judith Curry neste gang en vil ha en litt mer balansert og virkelighetsnær fremstilling av ståa i klimavitenskapen. Hun var også en del av «konsensus» en gang, før samvittigheten og pragmatismen tok overhånd, og hun bestemte seg for å opprette en blogg som tar for seg de viktigste spørsmålene innenfor klimavitenskapen. En avgjørelse hun har fått mye kvalme for, nettopp fra de som representerer det såkalte konsensus.

Så må jeg få påpeke at Oreskes igjen drar frem det loslitte begrepet «deniers» om sine motstandere i innslaget. Altså «fornektere». Fornektere av hva?

Klimaendringer? Disse har foregått så lenge kloden har hatt et klima.

Dagens klimaendringer? Klimaet endrer seg selvfølgelig også i dag. Det er ingen grunn til at slike endringer skulle opphøre i vår tid.

Menneskets innflytelse på klimaet? Skeptikere flest erkjenner glatt at menneskets aktiviteter i form av arealbruk og diverse utslipp, inkludert CO2 har innflytelse på klimaet.

Debattens kjerne er i hvilken GRAD mennesket kan endre klodens klima. Dette vet vi altså ikke enda. Selv ikke den konsensusorienterte Oreskes vet dette. Hun kan kanskje stole mer på de forskerne som mener «ekstremt mye» enn de som mener «omtrent null», men så lenge vitenskapen selv er i fullstendig villrede om dette, må Oreskes bruk av ordet «deniers» subtraheres fra hennes vitenskapelige kredibilitet, da denne ordbruken umulig kan være vitenskapelig, men åpenbart politisk/dogmatisk motivert.

Oreskes er et fjernt minne for de av oss som følger klimadebatten til daglig, men hun brukes fortsatt hyppig av ymse medier og flyves kloden rundt til intervjuer og konferanser, nettopp som et slags sannhetsvitne på at «vitenskapen er samstemt». For liksom igjen å bekrefte at «debatten er over».

De som følger litt bedre med bak kulissene har for lengst sett at debatten om klimavitenskapen aldri har vært så livlig som nå i 2012, og at det er den skeptiske siden som vinner terreng, både vitenskapelig og opinionsmessig. Ikke på grunn av propaganda fra amerikanske institutter, men fordi den faktiske usikkerheten i klimavitenskapen kommer bedre til syne for hver dag som går.

Før eller senere må også NRK ta dette innover seg, og realitetsbehandle spørsmålet, i stedet for å kjøre på en tjue år gammel formel, hvor klimaskepsis er synonymt med manglende kunnskaper og/eller politisk motivert manipulasjon.

Nå er det vel tvilsomt om noen hos NRK henger med lengre i denne eposten, men det måtte bare ut.

Vi håper på en en genuint sannhetssøkende reportasje neste gang NRK tar for seg klimavitenskap, og at en ikke spør motparten om hvem skeptikerne er, eller hva de mener, men at en spør skeptikerne selv om dette.

Om en vil vite hva f.eks Arbeiderpartiet er og hva de står for, så holder det kanskje ikke med kilder fra sentralstyret i Høyre?

Slikt blir det dårlige reportasjer av, som i dette tilfellet hos Ekko.

Mvh

Klimatilsynet

PS: jeg fant ikke link til Ekko på P2 den 21/2 på hjemmesidene til NRK, men om noen kan fiske det opp, så skal jeg legge ut link her.

Reklamer

From → Uncategorized

9 kommentarer
 1. Sigmundb permalink

  Flott oppsummering, vær så snill å si fra om du får svar.
  Ser ikke bort fra at saken kommer opp igjen om Gleick tilstår alt eller bryter sammen ( i beste fall, presset må være vanvittig). Da blir det interessant å se hverm som har lært. .

  • batheswithwhales permalink

   Jeg regner ikke med å få noe svar fra vår felleskanal NRK, men lover å publisere om det skulle komme.

   Når det gjelder peter Gleick, så slipper han nok med maksimalt en bot.

   Det finnes ingen opptak av samtalen mellom han og vedkommende som sendte ut dokumentene. Gleick kommer nok til å hevde at han ikke ga seg ut for å være noen andre men kun spurte om å få tilsendt dokumentene.

   Siden ingen hatr beviser for hva som faktisk skjedde, blir det ord mot ord, dessverre.

   Det som er mer interessant er forfalskningen av «Strategidokumentet».

   Om Gleick kan spikres til dette, så står nok hans forklaring om tilegnelsen av dokumentene også mye svakere.

   Da er det påvist vond vilje, som selvfølgelig smitter over på bedømmelsen av den første handlingen, altså selve tilegnelsen av dokumentene i utgangspunktet.

   Det skal bli interessant å se.

   • Sigmundb permalink

    Pengene mine er på at han skrev det selv men den innrømmelsen vil sitte langt inne.
    Som du skriver, det skal bli interessant å se.

    I mellomtiden er jeg er egentlig mest skuffet over at så mange ikke har justert artiklene sine etter at det ble klart at memoet var et falsum. Artiklene blir kjedeligere og konklusjonen «Heartland Intitute lyver og bedrar mot betaling fra olje-Koch» må vannes ut til «mystisk giver sponser motarbeiding av IPCC-konklusjoner». Ikke motiverende for skribenten men nå står det mye som ikke holder på trykk. Ekko er heldige som slipper den problematikken.

 2. Bebben permalink

  Et knallgodt innlegg, KT. Jeg har bare ett ord å tilføye:

  Amen.

 3. Grundig og god gjennomgang. Jeg tillater meg å «reklamere» for tilbakevisningen av Oreskes på min egen blogg.

  http://veienopp.reiersol.com/2011/11/09/klimaforskernes-konspirasjonsteorier-conway-og-oreskes-merchants-of-doubt/

  • batheswithwhales permalink

   Takk for det, dagfinn. Det er bare å linke inn.

   • Bebben permalink

    Forslag til Klimatilsynet: Få med dagfinns blogg på din «blogroll».

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: