Skip to content

Ble egentlig Klimapanelet frikjent gjennom granskningen fra IAC?

juni 6, 2011

I 2010 ble The Interacademy Council (IAC), en sammenslutning av verdens vitenskapsakademier, gitt oppgaven med å gjennomgå FNs Klimapanel (IPCC) for å undersøke og ettergå en rekke anklager som Klimapanelet hadde blitt gjenstand for.

IAC leverte sin rapport, og mediene opplyste lettvint om rapporten, tilsynelatende ut ifra hva de hadde fått gulpet opp fra Reuters aller andre internasjonale nyhetsbyråer med gurustatus blant norske journalister.
Så la oss se på hva granskningen faktisk konkluderte med, noe ingen norske medier har tatt seg bryet med å gjøre.
Her er anbefalingene fra granskingen:
– IPCC bør opprette en permament komite til å representere organisasjonen bestående av ledelsen i IPCC, samt tre personer utenfra klimaestablissementet (The climate establishment).
– IPCC bør velge en direktør på åremål, begrenset i tid til en rapportperiode.
– IPCC burde redefinere ansvarsområdet for sentrale sekretariatsmedlemmer for å kunne øke effektiviteten og åpne for nye utnevnelser.
– IPCC må utvikle og implementere strenge krav for å forhindre interessekonflikter som må omfatte alle som er direkte involverte i utarbeidelsen av Klimapanelsts rapporter.
– Embedsperioden for klimapanelets leder bør begrenses til en rapport.
– Embedsperioden for Arbeidsgruppenes ledere bør begrenses til en rapport.
Komiteen finner at enkelte av Klimapanelets prosedyrer ikke alltid følges og at andre er svake. I særdeleshet: enkelte Review Edkitors bruker ikke sin autoritet for å sikre at review Comments mottar tilstrekkelig oppmerksomhet fra Lead Authors, og at kontroversielle temaer får tilstrekkelig oppmerksomhet i rapporten.
– IPCC bør oppmuntre «Review Editors» til å bruke sin autoritet til å sørge for at kommentarer fra «Reviewers» blir fullt ut tatt i betraktning, og at genuine kontroverser reflekteres tilstrekkelig i rapporten.
– «Authors» må levere detaljerte skriftlige tilsvar til de viktigste innspillene fra «Review Editors».
– Mange utspill i Arbeidsgruppe II, Summary for Policymakers ble kategorisert som «high confidence», (altså med høy vitenskapelig sikkerhet), men uten nødvendig vitenskapelig fundament.
– Videre: ønsket om å kunne bruke utsagn som f.eks «likely», altså 80% sjans for å være riktig, i Summary for Policymakers, gjorde at mange mange «Authors» kom med påstander som er vanskelige å bevise eller tilbakevise men som uansett ble kategoriserte som «High confidence». Slike utsagn har liten verdi.
– Alle arbeidsgruppene bør bruke Klimapanelets skala for vitenskapelig forståelse, slik at det går klart frem hvor langt vitenskapen faktisk har kommet på det gjeldende område.
– Sannsynlighetsskalaen må ikke brukes til å beskrive subjektive anslag for løst definerte resultater.
– sannsynligheter bør kun brukes hvor det er tilstrekkelige bevis. «Authors» bør indikere på hvilket spesifike grunnlag de baserer sitt anslag for sannsynlighet.
– Beregninger av sannsynlighet bør defineres i form av nummer, altså prosenter, og ikke kun ord, for å forbedre etteretteligheten.
– «Lead Authors» for hvert kapittel bør redegjøre for hvordan de kom frem til sine anslag for den vitenskapelige forståelse i det enkelte tilfelle, og hvordan de beregnet sannsynligheten for et spesifikt fremtidig tilfelle.
– Hvor det er mulig bør eksterne eksperter konsulteres for å kvalitetssikre resultatene for viktige resultater.

Dette er kun den delen av kritikken som omfattet det vitenskapelige grunnlaget for Klimapanelets rapporter.
Videre følger kritikken av styringsform, utvelgelse av medlemmer og deltakere, samt gjennomsiktighet, etterrettelighet, osv. Det vil rett og slett føre for langt å gjengi alt her. Det er en dom over Klimapanelet og dets arbeide som mangler sidestykke.

Uansett er det klart at når Norsk Telegrambyrå (NTB) intervjuer Erik Solheim og distribuerer saken på følgende måte:
Han (Solheim) mener «resultatet av evalueringen alt i alt er svært positivt for FN-organet».

Og dette blir kopiert og distribuert i samtlige norske aviser og medier, uten det minste spørsmål eller motforestilling, så er det mange som ikke har gjort jobben sin.

For Klimapenelet ligger knust, og har nå meget motvillig latt seg belære av IAC, og bestemt seg for å etterkomme enkelte av disse punktene.

Men på langt nær nok.

Reklamer

From → Uncategorized

One Comment
  1. Contrari permalink

    Hei hvalbader!

    Takk for dine grundige artikler på denne bloggen! Håper det kan lbi litt mer debatt også, temaene du omtaler er meget viktige i klimaspørsmålet.

    Har du en link til IAC-rapporten?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: