Gå til innhold

FNs Klimapanel. Noen problemer.

Professor John Christy.

Klimafølsomhet (Climate sensitivity)

Total mangel på logikk, men et HAV av følelser, der altså..

Personal «feeling».

 

The International Masters of Climate.

Totally BLANK on climate sensitivity.

Just like climate science itself.

Matt Ridley speaks climate sense, part 2.

Matt Ridley speaks reason, part 1.

Matt Ridley. Rasjonell optimisme.

Professor Fred Singer speaks out.

FLOM!

A resident stands at his property on a flooded street in the town of Grimma

Den kalde våren har ført til flom både i Norge og ellers i Europa

I løpet av våren 2013 har vi sett flommer, både i Norge og ellers i Europa.

Etter den norske flommen i Gudbrandsdalen og i Glomma, har både Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og statsminister Jens Stoltenberg antydet at flommene er et resultat av menneskeskapte klimaendringer.

Men sannheten er en annen:

Regjeringen har selv bestilt en rapport om fremtidige klimaendringer hvor det eksplisitt slås fast at: «Smeltevannsflommer vil på sikt avta, mens regnflommer vil kunne øke, særlig i små, bratte felt.»

Klikk for å få tilgang til klimatilpassing_endelig_lavoppl.pdf

Man forventer færre smeltevannsflommer fordi man som resultat av menneskeskapt global oppvarming  forventer reduserte snømengder og stadig tidligere og varmere vårvær, noe som vil gi en mer gradvis snøsmelting og dermed redusert fare for en forsinket og plutselig vårløsning, med påfølgende flom.

Hovedårsaken til årets flom i Norge (og i elven Donau) er nettopp ekstra kaldt vårvær med påfølgende sen og brå snøsmelting.

Altså det stikk motsatte av det som forventes av en eventuell menneskeskapt global oppvarming.

Solhjell og Stoltenberg burde altså vite (om de leser de utredningene de selv har bestilt) at de flommene vi har sett i Norge og ellers i Europa i 2013 umulig kan være forårsaket av menneskeskapt global oppvarming.

Bilde

CO2s rolle reduseres.

CO2

I hvilken grad reagerer jordklodens gjennomsnittstemperatur på utslipp av CO2?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet innen klimavitenskapen. Det er det ene spørsmålet som kan gi oss svaret på om menneskeskapte utslipp av CO2 på sikt vil bli problematisk eller ikke. Les mer…