Skip to content

Professor Fred Singer speaks out.

Varmere, Våtere, Villere (særlig om vinteren)!

Det gjentas til det kjedsommelige at klodens vær og klima skal endre seg i stadig raskere tempo, og spesielt her på nordlige breddegrader skal vi få merke at været blir stadig varmere, våtere og villere. Og særlig på vinteren, sies det.

Vi har for eksempel sett prosjekter som «Hvit Vinter» hvor vinteridrettsfolk har vært redde for om det skal bli nok snø til faktisk å drive vinteridrett her til lands, og vi har hørt Jens Stoltenberg, vår tidligere statsminister, uttrykke ekstrem frykt for om fremtidens barn og unge i Norge i det hele tatt vil få muligheten til å oppleve dette vi kaller snø.

Så hva skjer egentlig med vintertemperaturene i Norge?

Bilde som viser klimastatistikk for vinter

http://www.yr.no/sted/Norge/klima.vinter.html

Vi ser en beskjeden temperaturøkning på slutten av 80-tallet, og deretter en slak nedgang de siste 25 år frem til i dag.

Vi har altså hatt 25 år med stadig KALDERE vintertemperaturer i Norge.

Etter over 100 år med menneskeskapte utslipp av CO2.

Så hvorfor denne ekstreme frykten for manglende norsk vintersnø som følge av global oppvarming?

Skremsler uten grunnlag i fakta.

Punktum.

Politikk i sin aller reneste form, med andre ord.

FLOM!

A resident stands at his property on a flooded street in the town of Grimma

Den kalde våren har ført til flom både i Norge og ellers i Europa

I løpet av våren 2013 har vi sett flommer, både i Norge og ellers i Europa.

Etter den norske flommen i Gudbrandsdalen og i Glomma, har både Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og statsminister Jens Stoltenberg antydet at flommene er et resultat av menneskeskapte klimaendringer.

Men sannheten er en annen:

Regjeringen har selv bestilt en rapport om fremtidige klimaendringer hvor det eksplisitt slås fast at: «Smeltevannsflommer vil på sikt avta, mens regnflommer vil kunne øke, særlig i små, bratte felt.»

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/NOU/klimatilpassing_endelig_lavoppl.pdf

Man forventer færre smeltevannsflommer fordi man som resultat av menneskeskapt global oppvarming  forventer reduserte snømengder og stadig tidligere og varmere vårvær, noe som vil gi en mer gradvis snøsmelting og dermed redusert fare for en forsinket og plutselig vårløsning, med påfølgende flom.

Hovedårsaken til årets flom i Norge (og i elven Donau) er nettopp ekstra kaldt vårvær med påfølgende sen og brå snøsmelting.

Altså det stikk motsatte av det som forventes av en eventuell menneskeskapt global oppvarming.

Solhjell og Stoltenberg burde altså vite (om de leser de utredningene de selv har bestilt) at de flommene vi har sett i Norge og ellers i Europa i 2013 umulig kan være forårsaket av menneskeskapt global oppvarming.

Bilde

CO2s rolle reduseres.

CO2

I hvilken grad reagerer jordklodens gjennomsnittstemperatur på utslipp av CO2?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet innen klimavitenskapen. Det er det ene spørsmålet som kan gi oss svaret på om menneskeskapte utslipp av CO2 på sikt vil bli problematisk eller ikke. Les mer…

Vakker propaganda…..

Aftenposten starter klimavalgkampen!

Og Aftenposten har en artikkel den 18 april med følgende overskrift:

«Nå smelter Antarktis-isen i rekordfart»

Med følgende bilde: afp000512223Bildet viser et polarlandskap med fjell og nunatakker stikkende opp av breflaten, slik vi kan finne det både i Norge, på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Jeg skal ikke spekulere for mye, men sannsynligvis er bildet valgt for å vise at isen nå smelter og fjellene kommer til syne, men dette er altså et hverdagsbilde fra et polart landskap.

Les mer…

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.